بمان خالق هویت های ماندگار

ما در آژانس بمان در راستای طراحی هویت برند، پس از 17 سال سابقه فعالیت در این عرصه تجربیات زیادی را شاهد بودیم و همگام با علم روز، دانش خود را ارتقاء داده و عمق مطالعات خود را در حوزه برندینگ افزایش دادیم تا توانستیم اکنون به عنوان یک تیم متخصص عمل کنیم و در خلق و توسعه هویت برند به آژانس تخصصی بدل شویم. بمان تا کنون با انجام بیش از 2500 پروژه در زمینه هویت برند توانسته است کارنامه درخشانی را ثبت کند.ما معتقدیم اگر در یک حوزه به صورت پیوسته و متمرکزمدت زمان زیادی فعالیت شود در آن خبرگی پدید می آیدمنابع انسانی و دیدگاه بماندر حال حاضر عصر صنعت و تفکرات مربوط به آن سپری شده و اکنون دوره اقتصاد بر مبنای دانش فرا رسیده است. سرمایه های انسانی و دانش محور ارزشمندتر از گذشته شده و اهمیت ویژه ای پیدا کرده اند. ما در بمان با ایجاد بستری مناسب ، حرفه ای و امن جهت دست یافتن به نیروهای انسان ی توانمند، متخصص، خردگرا و با روحیه تیمی بالا را یکی از اولویت های خود دانسته و همواره در جذب و همکاری با آنان در راستای اهداف مجموعه کوشیده ایم.

  • خدمات ما در بمان:
  • طراحی هویت بصری برند
  • طراحی وب سایت و خدمات تکلمیلی
  • تبیین اصول و قوانین برند
  • مشاوره در حوزه برند سازی