همکاری با بمان
1

اطلاعات پایه

2

اطلاعات تکمیلی


لطفا عکس پرسنلی با رعایت موازین اداری و شئونات اسلامی ارسال شود.
فرمت‌های مجاز برای آپلود: png - jpg - gif - bmp - jpeg

میزان تحصیلات

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص و تجربیات

سطح زبان انگلیسی

مشخصات تکمیل کننده*

سطح زبان خارجی

سوابق مرتبط

آشنایی و مشارکت

مشخصات خانواده (لطفا نام تک تک افراد خانواده ذکر شود)*

نسبت نام و نام خانوادگی سال تولد شغل تلفن محل کار آدرس عملیات

دوره های آموزشی

نام دوره یا مدرک نام موسسه آموزشی مدت دوره(ساعت) سال گواهینامه توضیحات تکمیلی عملیات

سوابق و تجربیات کاری

شغل شرکت/سازمان/موسسه میانگین حقوق ماهانه (تومان) شهر/کشور نوع همکاری از سال تا سال علت قطع همکاری تلفن تماس عملیات

اطلاعات تحصیلی و آموزشی*

مدرک تحصیلی رشته تحصیلی محل اخذ مدرک معدل سال اخذ مدرک عملیات

شرایط و ضوابط بکارگماری

۱. بکارگماری شما در سازمان به مدت محدود و موقت بصورت آزمایشی و آموزشی خواهد بود .

۲. شرکت طی مدت آزمایش میتواند در صورت عدم رضایت قطع همکاری نماید .

۳. پرداخت حقوق طی مدت آزمایشی برابر ضوابط شرکت و توافق بعمل آمده صورت می پذیرد.

  ۰۲۱-۴۱۱۸۵