لطفا عکس پرسنلی با رعایت اصول اداری ارسال شود.

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

زیر دیپلم
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا

تخصص و تجربیات

سطح زبان خارجی

reading
میزان مهارت
writing
میزان مهارت
speaking
میزان مهارت

مشخصات تکمیلی

سطح زبان خارجی

reading
میزان مهارت
writing
میزان مهارت
speaking
میزان مهارت

مشخصات خانواده (لطفا نام تک تک افراد خانواده ذکر شود)

نسبت نام و نام خانوادگی سال تولد شغل تلفن محل کار آدرس عملیات

دوره های آموزشی

نام دوره یا مدرک نام موسسه آموزشی مدت دوره(ساعت) سال گواهینامه توضیحات تکمیلی عملیات

سوابق و تجربیات کاری

شغل شرکت/سازمان/موسسه میانگین حقوق ماهانه (ريال) شهر/کشور نوع همکاری از سال تا سال علت قطع همکاری تلفن تماس عملیات

اطلاعات تحصیلی و آموزشی

مدرک تحصیلی رشته تحصیلی محل اخذ مدرک معدل سال اخذ مدرک عملیات

شرایط و ضوابط استخدام

استخدام شما در سازمان به مدت یک هفته بصورت آزمایشی خواهد بود.


شرکت طی مدت آزمایش می تواند از ادامه همکاری (در صورت عدم رضایت) جلوگیری نماید .


پرداخت حقوق طی مدت آزمایشی برابر ضوابط شرکت و توافق بعمل آمده صورت می پذیرد.


بدیهی است پس از پایان مدت آزمایشی، استخدامی نهایی و صدور دفترچه بیمه انجام خواهد شد.