لطفا عکس پرسنلی با رعایت اصول اداری ارسال شود.

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

زیر دیپلم
دیپلم
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا

تخصص و تجربیات

سطح زبان خارجی

reading
میزان مهارت
writing
میزان مهارت
speaking
میزان مهارت